Regulamin promocji DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY

REGULAMIN PROMOCJI ,,DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY ”

 

Definicje:

Majstero.pl – Sklep internetowy, działający pod adresem: www.majstero.pl, prowadzony przez firmę MAJSTERO Paweł Kneblewski z siedzibą w Słupsku pod adresem: ul. Grottgera 16, 76 – 200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 839 – 308 – 91 – 41, REGON: 221859330. Telefon: 504 083 114 e-mail: sklep@majstero.pl będący organizatorem promocji pod nazwą ,,DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY”.

Regulamin – niniejszy regulamin promocji pod nazwą „DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin dostępny na stronie Majstero.pl pod adresem: https://majstero.pl/pol-terms.html. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego Majstero.pl, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji

Promocja – dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta Majstero.pl, o której mowa w pkt II Regulaminu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAJSTERO Paweł Kneblewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Kuchnioland.pl

Czas trwania Promocji– okres czasu począwszy od dnia 07.12.2020 r od godz. 00:01 do dnia 07.12.2020 do godz 23.59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Promocji lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy MAJSTERO Paweł Kneblewski , a Klientem jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

 

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Promocja ,,DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY

2. Organizatorem Promocji ,,DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY” jest MAJSTERO Paweł Kneblewski z siedzibą w Słupsku pod adresem: ul. Grottgera 16, 76 – 200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 839 – 308 – 91 – 41, REGON: 221859330. Telefon: 504 083 114 e-mail: sklep@majstero.pl

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 07.12.2020 r od godz. 00:01 do dnia 07.12.2020 do godz 23.59.

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym majstero.pl.§2. Warunki skorzystania z Promocji.1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów Majstero.pl, którzy zawarli w dniach od 07.12.2020 r od godz. 00:01 do dnia 07.12.2020 do godz 23.59 umowę sprzedaży z MAJSTERO Paweł Kneblewski na produkt objęty Promocją.

2. Uczestnik Promocji jest uprawniony przy zakupie Produktów za pośrednictwem Majstero.pl do uzyskania darmowej dostawy dla zamówienia o minimalnej wartości 20 PLN.

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego Majstero.pl.

4. Uczestnik może otrzymać informację za pośrednictwem Newslettera,  profilu Facebook konta Majstero lub baneru znajdujący się na stronie głównej sklepu Majstero.pl.

5. W ramach Promocji darmowa dostawa zostanie automatycznie zaktualizowana w koszyku zakupów po dodaniu produktów o odpowiedniej wartości.

6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny, nie wymaga poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy.

7. Oferta specjalna nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i wyprzedażą.

8. Klient ma prawo do zwrotu produktów zakupionych w ramach niniejszej oferty specjalnej w terminie 30 dni od daty zakupu. Zwrot środków następuje zgodnie z zasadami zwrotu lub wymiany towarów, obowiązującymi w sklepie internetowym Majstero.pl§3. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać u Organizatora: MAJSTERO Paweł Kneblewski z siedzibą w Słupsku pod adresem: ul. Grottgera 16, 76 – 200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 839 – 308 – 91 – 41, REGON: 221859330. Telefon: 504 083 114 e-mail: sklep@majstero.pl drogą elektroniczna na adres: sklep@majstero.pl.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych adresowych Klienta oraz szczegółowego opisu reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatruje reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.

 


§4. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Promocji pod nazwą ,,DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY” dostępny jest na stronie internetowej http://majstero.pl/Regulamin-promocji-DZIEN-DARMOWEJ-DOSTAWY-cterms-pol-41.html

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w czasie trwania oferty specjalnej.

3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej: majstero.pl

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel